Wat biedt Wardell’s je patiënt?

Wardell’s biedt medisch specialistische zorg aangevuld met paramedische zorg via onze netwerkpartners. Wij benaderen klachten holistisch, waarin de patiënt als geheel centraal staat. Aan de hand van onze (leefstijl)anamnese en lichamelijk onderzoek krijgen we een volledig beeld van de patiënt, inclusief domeinen zoals voeding, beweging, slaap en stress. Al dan niet met aanvullend onderzoek (bloed-, urineonderzoek en scans) komen we tot een diagnose.  

Middels shared decision making bespreken we de uitkomsten van ons onderzoek en de mogelijke behandelopties. Wij behandelen patiënten middels een optimale combinatie van leefstijlinterventies en medicatie. Dit wordt integrale zorg genoemd. We stellen gezamenlijk een behandelplan op, waarin we aan datgene werken wat voor de patiënt belangrijk is.

De medicamenteuze behandeling wordt verzorgd door onze medisch specialisten. Leefstijlinterventies worden verzorgd via onze netwerkpartners (aparte vergoeding). Gedurende de behandeling houdt onze medisch specialist de regie over het behandelplan.

Welke patiënten kan ik verwijzen?

Patiënten met (verdenking op) de volgende aandoeningen kan je naar ons verwijzen:

Check icoon

Migraine

Check icoon

Duizeligheid

Check icoon

Parkinson

Check icoon

Wegrakingen

Check icoon

Hernia

Check icoon

Diabetes Type 2

Suikerziekte

Check icoon

Hypertensie

Hoge & lage bloeddruk

Check icoon

Obesitas

Overgewicht

Check icoon

CVRM

Hart- en vaatziekten

Check icoon

Functionele stoornis

Om welke redenen kan ik patiënten verwijzen?

Patiënten kan je naar ons verwijzen wanneer deze:

  • Snel geholpen moeten worden; patiënten kunnen binnen een week terecht
  • Vastlopen in de reguliere zorg; onze gepersonaliseerd leefstijltrajecten bieden extra behandelopties
  • Zich niet gehoord en gezien voelen; een holistische benadering met shared decision making biedt patiënten een luisterend oor
  • Meer behoefte hebben aan zelfregie; ons leefstijltraject zet patiënten in hun kracht
  • Last hebben van bijwerkingen; dankzij onze leefstijltrajecten kan het mogelijk zijn medicatie te verminderen of zelfs te stoppen

Ook patiënten die alleen medicamenteus behandeld willen worden zijn van harte welkom!

Wil je met ons overleggen over een verwijzing?

Dan plannen we graag een afspraak met je in.

Behandelt Wardell’s alle patiënten?

Nee. Wardell’s is een expertisecentrum voor polikinische, integrale zorg met een focus op specifieke aandoeningen. Dit zijn migraine, diabetes type 2, hypertensie, obesitas en CVRM. Dit betekent dat alleen patiënten met (verdenking op) deze aandoeningen naar Wardell’s kunnen worden verwezen. Wanneer blijkt dat patiënt behandeling behoeft voor een aandoening heeft buiten ons focusgebied, dan zullen we patiënt hiervoor verwijzen naar een ander centrum.

Waarin onderscheidt zorg bij Wardell’s zich van anderen?

Holistische benadering

Een aandoening bestaat altijd binnen een bepaalde context. Om deze context te begrijpen, is het belangrijk om de patiënt en zijn of haar omstandigheden in kaart te brengen, zoals voeding, beweging, stress en slaap.

Integrale zorg

Wij sluiten graag aan op de behoeften van de patiënt. Deze wenst echter niet altijd een medicamenteuze oplossing. Daarom gaan we samen met de patiënt op zoek naar de optimale combinatie van leefstijlinterventies en medicatie.

Duurzame benadering

Mensen zijn gebaat bij een duurzame behandeling. Daarom ondersteunen wij de patiënt ook bij het vinden van de juiste leefstijl die hun aandoening kan verbeteren.

Netwerkzorg

De specialisten van Wardell’s werken nauw samen met zorgverleners die de behandelmethoden van Wardell’s ondersteunen, waaronder diëtisten, fysiotherapeuten, psychologen, leefstijlcoaches, slaapexperts, rouwcounselors, arbeidscoaches, etc.

E-health

Wij maken gebruik van slimme technologie om mensen zo goed en eenvoudig mogelijk te kunnen helpen. Denk hierbij aan digitale vragenlijsten en hoofdpijndagboeken, weegschalen en bloeddrukmeters die metingen automatisch doorsturen, etc.

Wordt een behandeling bij Wardell’s vergoed?

Medisch specialistische zorg

Wij hebben vooralsnog geen contract met de zorgverzekeraar. Dat betekent dat onze medische specialistische zorg slechts gedeeltelijk wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen toegang heeft tot goede, betaalbare zorg, nemen wij de overige kosten voor onze rekening middels een coulance regeling.

Uiteindelijk betaalt de patiënt dus alleen het eigen risico van je zorgverzekering zelf en is deze dus bij ons niet duurder uit dan in het ziekenhuis.

Overige zorg

Wij vinden het belangrijk om de patiënt complete zorg te leveren. Dit doen wij in samenwerking met onze netwerkpartners, zoals diëtisten, fysiotherapeuten, psychologen en leefstijlcoaches. Betaling van deze zorg gaat niet via Wardell’s, maar via de individuele netwerkpartners. Of hier vergoeding voor mogelijk is, hangt af van de persoonlijke situatie.

Bij vragen adviseren wij de patiënt dan ook contact op te nemen met de zorgverzekeraar.

Samenwerking vinden wij belangrijk. Daarom organiseren wij regelmatig medisch inhoudelijke bijeenkomsten (fysiek) en webinars (online) over de aandoeningen binnen ons expertisegebied. Wil je hiervan op de hoogte gehouden worden? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.